kőház

Adatkezelési tájékoztató

Marosiné Löffler Tünde EV és Marosi Márk (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével és hírlevél kiküldésével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a panzióban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő adatai:

Marosiné Löffler Tünde EV
Az adatkezelő címe: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 39.
Adószáma: 75674434-2-30
Az adatkezelő elérhetősége: +36 20 281 3494 vagy +36 20 568 5917, darazshegyi@darazshegyi.hu

Adatfeldolgozók

Számlavezető bank

Bankkártya elfogadás

SZÉP Kártya elfogadás

Online fizetési szolgáltató

Tárhelyszolgáltató
Tárhely.eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Automata, online számlázás
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (szamlazz.hu)
Rövidített név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál, érdeklődő vagy foglalási szándékkal írt üzenetével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: az oldal látogatói, érdeklődő és foglalást indító üzenetek- és regisztrált felhasználói

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott az érdeklődés, foglaláshoz szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a látogatók minél hatékonyabb tájékoztatása, a vendégkör minél célzottabb kiszolgálása a kényelmük érdekében

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok kérésre törlésre kerülnek.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a panzió oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban érdeklődést vagy foglalást küldött el, akkor ahhoz az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)