kőház

Darázshegyi Panzió és Faházak Általános szerződési feltételei

 1. Az Általános Szálláshely Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéstartalmat foglalják össze, amelynek alapján a Darázshegyi Panziót üzemeltető és Darázshegyi Faházakat üzemeltető (továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt a Vendégeivel.
   Darázshegyi Panzió üzemeltető adatai
  • Név: Marosiné Löffler Tünde ev.
  • Adószám: 75674434-2-30
  • Statisztikai szám: 75674434-5590-213-10
  • NTAK regisztrációs szám: PA19001769
  • Főtevékenység: 5510 Egyéb szálláshely szolgáltatás
  • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50909258
  • Székhely, telephely: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi utca 39.
  • E-mail: darazshegyi[KUKAC]darazshegyi.hu
  • Honlap: https://darazshegyipanzio.hu

   Darázshegyi Faházak üzemeltető adatai
  • Név: Marosi Lóránt Márk ev.
  • Adószám: 76266841-1-30
  • Statisztikai szám: 76266841-5590-233-10
  • NTAK regisztrációs szám: EG19024013
  • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-53668668
  • Székhely, telephely: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi utca 39.
  • E-mail: fahaz[KUKAC]darazshegyi.hu
  • Honlap: https://darazshegyipanzio.hu/fahazak

  1. Jelen ÁSZF 2023. január 1. napjától érvényes.
  2. Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani, de köteles a tervezett hatályba lépése előtt legalább 8 nappal a változtatást rögzítő kivonatot és a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a honlapján közzétenni.
 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel (továbbiakban Felek). A Szolgáltató kizárólag a Vendéggel áll kapcsolatban, más személytől kéréseket, utasításokat, szerződés módosítás iránti igényt, lemondást nem fogad el.
 3. Amennyiben a Vendég a Szolgáltató (szállás) honlapján keresztül online foglalást végez, elfogadja az ÁSZF-t, Házirendet és az Adatkezelési Szabályzatot és ott bankkártyával a foglaló összegét rendezi, úgy az elszállásolási szerződés a foglalási rendszeren keresztül automata visszaigazolással automatikusan létrejön. A foglalási szerződés abban az esetben is megvalósul, ha a Vendég az online rendszeren keresztül a megfelelőnek tartott lakegység kiválasztása után elfogadja az ÁSZF-t, Házirendet és az Adatkezelési Szabályzatot, illetve a foglalást véglegesíti, majd a Szép Kártyás vagy átutalásos fizetési módot választja a foglaló befizetésére. A foglaló befizetésére mind átutalással, mind Szép Kártyás befizetéssel a foglalástól számított 1 órán belül meg kell történnie, egyéb esetben a foglalás törlésre kerül és az elszállásolási szerződés meghiúsul. Erről a foglalást végző Vendég értesítést kap.
  A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató elsősorban kéri a vendéget az online felület használatára. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges vagy valamilyen technikai akadályba ütközik a foglalás, akkor írásos ajánlatkérést kér a Vendégtől, amire minden esetben írásbeli ajánlatot küld a Szolgáltató a Vendégnek. Ha az ajánlatban szereplő határidőig nem érkezik konkrét megrendelés a Vendégtől vagy a kiajánlott szállást már más Vendég időközben lefoglalta, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A megállapodás kizárólag a Vendég írásban adott foglalásának a Szolgáltató általi írásban visszaküldött visszaigazolásával jön létre és így ez írásban megkötött szerződésnek minősül.
  A szóban leadott foglalás, megállapodás vagy megállapodás-módosítás vagy ezek Szolgáltató által szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
 4. A Szolgáltató foglaló kifizetését kéri a Vendégtől a szerződés létrejöttéhez mind online, mind írásbeli foglalás esetén. A foglaló a foglalás és megrendelt szolgáltatások teljes összegének kb. 50%-a. A foglaló összegét a foglalás  napjától számított 1 napon belül kell átutalni (ha nem történt bankkártyás fizetés) a Szolgáltató bankszámlájára. Az átutalás közleményében az írásos visszaigazolásban feltüntetett foglalás számát kell feltüntetni. A foglaló átutalása megrendelésnek minősül. A foglaló SZÉP kártyával is teljesíthető, amelyről a Vendégnek a Szolgáltató elektronikus levélcímére igazolást kell küldenie. A foglaló befizetéséről a Szolgáltató minden esetben online számlát küld Vendég részére.
 5. Lemondási és módosítási feltételek
  A megrendelt szállás lemondását a Vendég írásban köteles haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval.
   Lemondáskor érvényes foglaló visszatérítési szabályok
  • Érkezés előtti 30. napon vagy azon túl: a befizettett foglaló összege áthelyezhető későbbi időpontra (egy alkalommal).
  • Érkezés előtti 10-29 nappal: a foglaló összege áthelyezhető későbbi szabad időpontra (egy alkalommal).
  • Érkezés előtti 10. vagy azon belüli lemondás esetén a foglaló összegét nem áll módunkban visszatéríteni és más időpontra áthelyezni.
  1. Ha a szolgáltatást igénybe vevő Vendég a szállást, illetve a szolgáltatások igénybevételét foglaló fizetésével biztosította és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás vagy kései érkezésről információ nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett foglaló teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a szolgáltatást igénybe vevő Vendég részére az érkezési napon 19.00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és a szállást kiadhatja.
  2. Ha a Vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét foglalóval, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.
  3. Ha vis major, vagy más egyéb, a Vendégnek fel nem róható, külső elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), úgy Vendég jogosult a szerződéstől lemondási díj fizetése nélkül elállni. Vendég köteles a vis major fennálltát, vagy az egyéb okot a visszalépési nyilatkozat megtételekor hitelt érdemlően bizonyítani.
  4. Szolgáltató csak a nyilvános és hivatalos forrásból származó (pl. adott ország Külügyminisztériuma által kiadott hivatalos utazási korlátozás, légitársaság járattörlési értesítése, amely a szolgáltató (harmadik személy) által önállóan is ellenőrizhető stb.) bizonyítékot fogad el hitelesnek.
  5. Árak
   A Szolgáltató honlapján a panzió és faházak mindenkori árai az online foglalási rendszerben találhatók. A Szolgáltató az árait szabadon változtathatja előzetes bejelentés nélkül. A már lefoglalt, írásban visszaigazolt vagy online felületen kiajánlott és lefoglalt áron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató a hatályos adótörvények esetleges módosulása miatt keletkező többletterhét áthárítja Vendégre.
  6. Az elszállásolás kezdete és vége (bejelentkezés és kijelentkezés)
   A Vendégnek joga van a lefoglalt szobát helyi idő szerint 15.00 órától 20.00 óráig terjedő időintervallumban elfoglalni. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 20 órájáig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől (kivéve, ha a későbbi időpontra történő érkezést a Vendég előre jelezte). Amennyiben a Vendég foglalót fizetett, a szoba legkésőbb az érkezést követő napon reggel 9.00 óráig foglalva marad. A Vendégnek a szobát az elutazás napján helyi idő szerint 07.00-10.00 óra között el kell hagynia. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása kell. Amennyiben a Vendég a szobáját a távozás napjaként meghatározott napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
  7. Fizetési lehetőségek
   A szállásdíj és egyéb szolgáltatások ellenértékét a Vendég a távozás, kijelentkezés időpontjában a helyszínen készpénzben, bank- vagy hitelkártyával, azonnali átutalással, illetve Szép Kártyával is (kivétel ez alól az idegenforgalmi adó) rendezheti.
    Elfogadott bankkártyák:
   • Visa, Visa Elektron
   • MasterCard
   • Maestro
   • UnionPay
   • JCB

    Elfogadott SZÉP Kártyák (2023. január 9-től egy alszámla él):
   • K&H Bank
   • MBH Bank
   • OTP Bank

   A Vendég a fizetéskor azonnal megkapja a foglalás alkalmával megadott e-mail címére az elektronikus számlát, amelyen a szállásdíj és az egyéb igénybe vett szolgáltatások tételesen szerepelnek. Céges számla esetén adószám megadása kötelező.
  8. Állatok behozatala
   A panzióban és a faházakban állatokat nem fogadunk.
  9. A Szolgáltató jogai
   1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállásra magával vitt.
   2. A személyzet jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.
   3. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett térítésköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.
  10. A Szolgáltató kötelezettségei
   1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás szerinti teljesítése.
   2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
   3. A panzió és faházak területén belül, valamint a közösségi tereken Vendégeink nyugalma érdekében 21.00-08.00 óra közötti időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, melynek betartásáért a személyzet felel.
  11. A Vendég betegsége, halála
   1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
   2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
  12. Az adatkezelés biztonsága
   1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
   2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
   3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.
   4. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
   5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.
   6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
   7. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
   8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.
   9. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.
   10. Panaszkezelés
    1. Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
    2. Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
    3. Békéltető Testületi eljárás: Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
     A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
     Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
     Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírság kiszabása van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
     A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.
     A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

     Tartalmaznia kell a kérelemnek:
     1. Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
     2. Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
     3. Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
     4. Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
     5. Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
     6. Testület döntésére irányuló indítványt
     7. Fogyasztó aláírását
     8. Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
     9. Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).
     10. Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
     11. További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
     12. További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
     13. A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
      1. Baranya Megyei Békéltető Testület
       Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
       Telefonszám: 06-72 507-154
       Fax: 06-72 507-152
       E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu
      2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
       Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
       Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523
       Fax: 06-76 501-538
       E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu
       Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
      3. Békés Megyei Békéltető Testület
       Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
       Telefonszám: 06-66 324-976
       Fax: 06-66 324-976
       E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu
      4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
       Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
       Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
       Fax: 06-46 501-099
       E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
      5. Budapesti Békéltető Testület
       Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
       Telefonszám: 06-1 488-2131
       Fax: 06-1 488-2186
       E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
      6. Csongrád Megyei Békéltető Testület
       Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
       Telefonszám: 06-62 554-250/118
       Fax: 06-62 426-149
       E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
      7. Fejér Megyei Békéltető Testület
       Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
       Telefonszám:06-22 510-310
       Fax: 06-22 510-312
       E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
      8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
       Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
       Telefonszám: 06-96 520-217
       Fax: 06-96 520-218
       E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
      9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
       Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
       Telefonszám: 06-52 500-710
       Fax: 06-52 500-720
       E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu
      10. Heves Megyei Békéltető Testület
       Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
       Telefonszám: 06-36 429-612
       Fax: 06-36 323-615
       E-mail cím: hkik@hkik.hu
      11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
       Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
       Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
       Fax: 06-56 510-628
       E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
      12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
       Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
       Telefonszám: 06-34 513-027
       Fax: 06-34 316-259
       E-mail cím: szilvi@kemkik.hu
      13. Nógrád Megyei Békéltető Testület
       Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
       Telefonszám: 06-32 520-860
       Fax: 06-32 520-862
       E-mail cím: nkik@nkik.hu
      14. Pest Megyei Békéltető Testület
       Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
       Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
       Telefonszám: 06-1 269-0703
       Fax: 06-1 474-7921
       E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
      15. Somogy Megyei Békéltető Testület
       Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
       Telefonszám: 06-82 501-026
       Fax: 06-82 501-046
       E-mail cím: skik@skik.hu
      16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
       Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
       Telefonszám: 06-42 311-544
       Fax: 06-42 311-750
       E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
      17. Tolna Megyei Békéltető Testület
       Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
       Telefonszám: 06-74 411-661
       Fax: 06-74 411-456
       E-mail cím: kamara@tmkik.hu
      18. Vas Megyei Békéltető Testület
       Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
       Telefonszám: 06-94 312-356
       Fax: 06-94 316-936
       E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
      19. Veszprém Megyei Békéltető Testület
       Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
       Telefonszám: 06-88 429-008
       Fax: 06-88 412-150
       E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu
      20. Zala Megyei Békéltető Testület
       Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
       Telefonszám: 06-92 550-513
       Fax: 06-92 550-525
       E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

    4. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a panzió és faházak honlapján tüntet fel.